27 rujna, 2023

Ukoliko ste se imalo zainteresirali za video nadzor, ubrzo ste se susreli s pojmom digitalnih IP kamera i klasičnih analognih CCTV kamera. U čemu je razlika i da li je skuplje uvije bolje, saznajte u samom tekstu.

U čemu je razlika između digitalnih i analognih kamera?

Kao što bi se logički moglo zaključiti, analogne kamere su nastupile na tržište daleko prije digitalnih. Glavna razlika je obradi slike i prijenosu signala do snimača s tvrdim diskom ili monitora.

Analogne kamere šalju video signal u analognom obliku, najčešće koristeći koaksijalni kabel, prema snimaču zvanom DVR (Digital Video Recorder). Bitno je naglastiti da se svaka kamera mora direktno spojiti na snimač.

Digitalne kamere enkodiraju signal u “IP pakete” i korste mrežne (LAN) kabele za slanje signala prema snimaču, koji se u ovom slučaju zove NVR (Network Video Recorder). Možemo zaključiti da su digitalne IP kamere mrežne kamere te se ove kamere mogu spojiti bilo gdje na mrežu, uz uvjet da snimač NVR ima pristup.

Prednosti digitalnih kamera u odnosu na analogne kamere?

  • Bolja kvaliteta slike
  • Lakše fizičko spajanje kamera u mrežu
  • Smanjena mogućnost i pojava smetnji u prijenosu signala
  • Lakše otklanjanje problema

U kojim trenucima se isplati kupiti analogne kamere?

Ukoliko već posjedujete analogne kamere i snimač, i želite ih zamijeniti s novim kamerama koje snimaju u 1080p rezoluciji? Tada bi vam se isplatilo uzeti ponovno analogne kamere i snimač, jer ćete moći koristiti postojeće ožičenje i time si uštediti vrijeme i novac.

Odgovori